Bondi Beach, Sydney

Christmast holiday with Yuki - Bondi Beach, Sydney.

Visual Eyegasm All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger